2014. augusztus 30., szombat

Xenofób jogalkalmazók, avagy gyűlölik-e a magyar bírák a külföldi jogot?A magyar nyelvű Wikipedia szócikke szerint a xenofóbia görög eredetű kifejezés, a xenos („idegen”) és a phobos („félelem”) szavak összetétele, jelentése idegengyűlölet, enyhébb formájában az idegenekkel szembeni negatív érzelmeket jelenti. Természetesen semmi sem utal arra, hogy a magyar bíróságok bármilyen ellenérzésekkel viseltetnének külföldi felekkel szemben. Úgy tűnik azonban, hogy a külföldi jog megítélése már korántsem ilyen semleges. Valóban próbálnak-e a magyar bíróságok kibújni a külföldi jog alkalmazásának kötelezettsége alól? És ha igen, miért? És tehetünk-e bármit azért, hogy ne így legyen?

2014. augusztus 2., szombat

A komparatisztika szabaddá tesz (Láthatatlan alkotmány, láthatatlan komparatisztika és a közös európai alkotmányos hagyományok)Hónapokon belül lejár néhány alkotmánybíró mandátuma, és ilyenkor törvényszerűen előtérbe kerülnek az Alkotmánybíróság működésével kapcsolatos, már sokszor körüljárt dilemmák. Ez a blog eddig nem igazán foglalkozott az Alkotmánybírósággal – nos, eljött az ideje. Különösen azért, mert az alkotmánybíráskodást és a jogösszehasonlítást vizsgálva meglepően aktuális és szenzitív problémákba botlunk: legyen-e európai (is), ami magyar, és egyáltalán az Alkotmánybíróság csak az Alaptörvény mellé rendszeresített értelmező kéziszótár, vagy annál azért több?

2014. július 2., szerda

Alien vs. Predator – Az objektív szerződéses kárfelelősségi rendszer az új Ptk-banIfjúkorom egyik meghatározó filmélménye volt az Alien vs. Predator című mélyenszántó alkotás, ahol két agresszívan terjeszkedő létforma vívta nemes küzdelmét – sajnos éppen az emberiség rovására. Az új Ptk. szerződési jogi rendelkezései hasonló harc színteréül szolgálnak: itt a nemzetközi kereskedelmi jog és a fogyasztói szerződések joga mérkőzik meg egymással, miközben mindketten súlyos csapásokat mérnek civiljogi hagyományainkra. Úgy tűnik a régi jó polgári jogi szerződések kihalnak, és helyüket az üzleti, illetve fogyasztói szerződések veszik át. Ezt a tendenciát erősíti a kontraktuális felelősség új rendszere is.

2014. május 30., péntek

Jogösszehasonlítás luxembourgi módraAz EP-választások és az EU Bíróságának devizahitelekkel kapcsolatos döntése egy rövid időre Magyarországon is felkeltették az érdeklődést az Unió intézményei irányt. Ezt a hullámot meglovagolva figyelmünket most mi is ide irányítjuk – egészen pontosan az Európai Unió Bíróságára. Az EU Bíróságának joggyakorlata maga a Kánaán egy összehasonlító jogász számára. Molière úrhatnám polgárához hasonlóan ugyanis, aki negyven éven át beszélt prózában anélkül, hogy tudott volna róla, a Bíróság is folyamatosan műveli a komparatisztikát – még akkor is, ha éppen nem áll szándékában…

2014. április 23., szerda

Szeged híres város, Taipei-jal határos


Ki hinné, hogy Magyarországot és Tajvant mennyi minden köti össze… Például az, hogy a blogszerző jelenleg éppen Tajvanon tölti napjait. Emellett az is, hogy Tajvanon még mindig a Kínai Köztársaság Polgári Törvénykönyve van hatályban, amit 1929-ben fogadtak el, és 1929-30-ban szakaszosan léptettek hatályba – vagyis éppen 30 évvel az első magyar Ptk. elfogadása és 85 évvel a második magyar Ptk. hatályba lépése előtt. A mostani blogbejegyzés arról szól, hogyan látja egy komparatista a Kínai Köztársaság Polgári Törvénykönyvének születését. És az is kiderül belőle, hogy a BGB első standard angol fordítását egy kínai jogász készítette…

2014. március 27., csütörtök

Az összehasonlító jogász mint jósMárcius 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyvünk (Ptk.), és ez alighanem még éveken keresztül folyamatos témát szolgáltat majd elméleti és gyakorló jogászoknak egyaránt. A nevesebb jogi kiadók is sorra jelentették meg kommentárjaikat még jóval azelőtt, hogy az új Ptk. bármilyen alkalmazására sor került volna. A várható ítélkezési gyakorlat jó közelítéssel megállapítható, ha az új Ptk. a korábbi szabályozást veszi át, vagy a korábban kialakult bírói gyakorlatot kodifikálja. De hova forduljon iránymutatásért a jogkereső közönség, ha az új Ptk. valóban újít? Természetesen a jogösszehasonlításhoz!

2014. március 1., szombat

A jóerkölcs kiveszett?Hagyományos generációs vita tárgya, hogy vajon kiveszett-e a jóerkölcs a társadalomból. Az idősebbek szerint egyértelműen ez a helyzet. A fiatalabbak inkább azt gondolják, hogy az erkölcsök legfeljebb változnak, de nem tűnnek el. Jogi szempontból a dilemma az, hogy a „jóerkölcsbe ütköző szerződések” koncepciójának mint semmisségi oknak van-e jövője a modern jogrendszerekben. Az összehasonlító jogász számára pedig az a kérdés, hogy itt segíthet-e a komparatisztika, és mégis hogyan, hogyha nem…

2014. január 27., hétfő

Minden változik, a lényeg nem?„Minden változik, a lényeg nem” – így foglalta össze az Animal Cannibals a pacta sunt servanda elv lényegét: vagyis változhatnak a felek, változhatnak a körülmények, de a szerződéses szolgáltatást a kötelezettnek teljesítenie kell. Sajnos a clausula rebus sic stantibus hasonlóan tömör megfogalmazása könnyűzenei előadó részéről még várat magára, és ennek az űrnek a betöltésére egy blogbejegyzés persze nem vállalkozhat. Arra viszont igen, hogy a devizahitelekről szóló jogegységi határozat indokolásának III/7. pontjával kapcsolatos hiányérzeten enyhítsen – méghozzá a jogösszehasonlítás eszközéhez nyúlva.

2013. december 27., péntek

A jogösszehasonlítás a politika ítélőszéke előttA politika mindig is kommentálta és mindig is kommentálni fogja a közérdeklődésre számot tartó bírósági döntéseket. Akinek lettek volna illúziói ezzel kapcsolatban, elég, ha a Rezesova-ügyre, az ároktői bandára vagy a devizahitelekkel kapcsolatos kúriai állásfoglalásra gondol vissza – csak az elmúlt hetek eseményeiből szemezgetve. Néhanapján azonban a politikusok már nemcsak az eljárás végeredménye, hanem a bíróságok által alkalmazott jogértelmezési módszerek kapcsán is szükségét érzik a megszólalásnak. És mind közül leggyakoribb céltáblájuk természetesen az összehasonlító módszer. A szakmai blog határait feszegető bejegyzés arról, hogy nem a cél szentesíti a módszert, hanem a módszer minősíti a célt.

2013. november 30., szombat

Ez a blog vajon mi?

Idegen tollakkal ékeskedni nem szerencsés. Heltai Gáspár fabulájából tudjuk, hogy aki így tesz, az előbb-utóbb mind az idegen, mind a saját tollait elveszíti, és "ekképpen két közbe mezítelen marada." Vajon valaki, aki a hazai jog alkalmazása során külföldi megoldásokra is tekintettel van, szintén idegen tollakkal ékeskedik? Blogindító bejegyzés műhibákról, lusta ügyvédekről és a bírák nemzetközi közösségéről.